Viktiga datum på varvet

Detta är datumen för sjösättning, upptagning & städdagar fastställda på årsmötet!

Städdagar

Alla som har sin båt liggande på varvet gör minst en arbetsdag under året. Utebliven arbetsdag debiteras den enskilde på årsfakturan om man inte meddelar varvschefen att man har förhinder. Telefon till Benke hittar du under kontakter. Datum för städdagar på varvet kallas av Varvschef och Stugfogde på Rönningen.
Kallelse till berörda sker per mail/SMS.

Vid torrsättningen måste vi ha två flaggvakter på var sida om vägen för att stoppa och övervaka trafiken. Dessutom behövs folk som stöttar traktorföraren vid koppling/losskoppling av vagnar.Isättning och upptagning

Anmäl er direkt till traktorföraren på varvet så flyter allt lättare!!! OBS att avgiften skall vara betald innan sjösättningen.

Sjösättningsdag Reservdag
Lördag 30/5 -
Lördag 13/5 -

 

 Upptagning Reservdag
Lördag 19/9 -
Lördag 10/10  
- -

Reservdagen är endast om det är för dåligt väder för ordinarie dag.

Anmälan senast dag innan till varvschefen

 

Då det är svårt att veta vilka vagnar som står på planen SKA ni skriver era namn med en tuschpenna någonstans på vagnen, så vi tar rätt vagn vi upptagningen!

Dessutom skall efter sjösättning allt täckningsmaterial packas i ordning och läggas på vagnen. Allt material som "ligger och skräpar" återfås mot beskrivning på Gräfsåsen!


Som vanligt påminner vi om säkerheten när det gäller vagnarna! Kolla luft, dragstänger, styrning, mm!

Som tidigare år så kräver styrelsen att de som anmäler upptagning skall stanna kvar och hjälpa till, tills samtliga båtar är uppe! Detta gäller även vid sjösättning!

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup