Möte 1

Protokoll från månadsmöte nr 1, 2007-01-11

Närvarande:  Marlene Sundfors, Kurth Wikström, Micke Mattsson, Edvin Staffansson, Tord Bjurström, Lars Eriksson

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

1. Lagfarten har nu kommit och den är arkiverad i klubbens pärmar på Låstjänst.

2. Klubben söker bidrag för utbyggnad av bryggor på Rönningen och byggnader på Varvet av kommunen.  

3. Styrelsen har inte fått in underlaget för kostnader mm för renoveringen på Rönningen av tillsatt grupp, så beslut skjuts upp tills vidare.

4. EKONOMI: Marlene visade upp årsredovisningen för styrelsen och ekonomin ser bra ut.    

5. ÖVRIGT:  Det plåttak som klubben har lyckats komma över måste hämtas under sommaren  -07. Personal och transport måste finnas tillgänglig då det ska bort från området . En arbetsgrupp bör tillsättas.

6. VARVET:  Frågan om nybyggandet av båthuslänga tas upp på nästa årsmöte så alla får komma till tals.

7. Kurt tog upp angående utbildningen av förarbevis som ÖMK ska ordna. Kurt sätter upp det på ÖMK:s hemsida för dem som är intresserade av kursen och mailar runt till de som har lämnat sina mailadresser. 

8. Årmöte blir 2007-02-26

 


Ordförande                                                              Sekreterare

 


Kurth Wikström                                                        Tord Bjurström

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup