Senaste

Missa inte att boka in den 22 augusti för fest!

Missa inte att boka in den 22 augusti när det är ÖMKs årliga surströmmingsfest på Rönningen. 

Skriv gärna på Facebook om ni kommer så vi vet ungefär hur många vi
blir.
Klubben bjuder på potatis och kaffe.
Vi startar med lite lekar kl 14:00 och äter vid ca 18:00.

Med vänlig hälsning ÖMK.

Inbrott!

 

”Hade du inbrott i din båt på ”Varvet” häromveckan? Polisen har beslagtagit stöldgods och återlämnat en del till ÖMK. Från onsdag (14/5) finns Benke på ”Varvet” och återlämnat gods kan återfås mot beskrivning.”

Sjösättning 2020!

Hej alla ÖMK:are

 

Sjösättning är sker till följande datum: lördag 30/5 och lördag 13/6.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

Inbrott på varvet natten emot måndag 7/10

Ni som har båtar på varvet bör kolla så att inte ni med är drabbade. 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup