Mötesanteckningar

Här kommer mötesanteckningar från ett möte mellan Storsjöns sjöråd, Försvarsmakten och Länsstyrelsen!

Klicka här för anteckningar

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup