Protokoll från Östersunds Hamnkommité

Denna artikel är ett utdrag ur Östersunds Hamnkommités möte den 24 November


Östersund Frösö Hamnkommitté 2011-11-24
Styrelsemöte

 

Protokoll
Närvarande: Johnny Olofsson, Erland Larsson (ÖMK), Stig Johansson, Rolf Boije (DBVF), Ulf Adsten, Mats Hall (SSS), Joakim Svedberg, Pär Åsgårdh (FBK), Lars Ericsson(ÖMK)
Adjungerade Stickan Hedblom

 

1 Mötets öppnande
Erland förklarade mötet öppnat.

2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes efter justeringen att punkt 9 och 8 byter plats.

3 Val av mötesfunktionärer
Erland valdes till mötesordförande
Mats valdes till mötessekreterare

4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

5 Redovisning av ekonomin/kassören
Ekonomin är bra. Behållning på räntefond är 1441´, fasträntekontots saldo är 300´(överflyttat från Placeringskontot), företagskontots saldo är 199´.

6 Hamnchefens redovisning

Frösön
Det finns ett önskat behov att renovera hela brygga 3. En diskussion kring kostnader för helt nya sektioner eller renovering hölls. Beslutat blev att ta upp brygga 3 innan isen lägger sig. Beslut om bygga nytt eller renovera behöver tas vid separat möte. Det har kommit in få klagomål på provbryggan vilket är positivt.

Östersund Boije
Det är problem med infästningarna på utbyggnaderna och speciellt på brygga 1 som ligger i ett utsatt läge. Nya fästen skall ordnas vilket förhoppningsvis löser problemet. Låstjänsten måste ordnas, Erland och Lars försöker få till ett möte med Låstjänst om hur vi ska göra i framtiden med låsen.

7 Båtplatstilldelning, köplatser, kontrakt etc
Stickan redovisade läget för kölistan, fördelade platser och kontrakt.

Några nya platser har fördelats ut annars har det varit lugnt. Det behövs komma ut information om registreringen till dom som står i kö för att dom ska kunna kontrollera att deras uppgifter stämmer.

8 Utbyggnad Frösöhamnen

Beslut tagna under denna punkt behandlades efter mötet och ändringar och kommentarer kommer efter dom anteckningar som gjorts under det ordinarie mötet.

Tre offerter har tagits fram på brygga 8. Dom är från Svenska flytblock, KV Marin AB och Husbåtskompaniet AB. Specifikationerna skiljer sig åt när det gäller längd, bredd och vad som ingår i priset. Beslutat blev att bryggan skall vara runt 2,4 meter i bredd och ca 50 meter lång. En estimerad kostnad för hela bryggan förutom arbetet ligger på ca 400 000kr inkl moms. Joakim begär en offert från Svenska flytblock AB på dom specifikationer som beslutats.

Pär och Erland tar kontakt med kommunen för att ta reda på hur det är med det bygglovet om det går att förlänga eller om ett nytt måste sökas.

Lars och Joakim tar in varsin offert på eluttag för bryggan, 8 uttag.

Beslutat blev att gå vidare med viljan att bygga en brygga 8 så att den är klar till nästa säsong. Beslut om vilken leverantör vi ska använda tas vid ett senare möte då vi har kompletta offerter, gjort studiebesök i Dvärset(bryggor från KV Marin) och har vetskap i bygglovsärendet.

Efter mötet framkom att vi inte kan ta beslut i denna fråga utan att först ha fastslagit förslagen i alla båtklubbarna enligt gällande stadgar. Vid mötet i Dvärset söndagen den 27:e november togs besluten tillbaka och beslutat blev att gå ut med en information om förslagen till båtklubbarna. Informationen skall även innefatta punkten om insatser på nya bryggan under punkten övriga frågor. Beslutet om vilken information som skall gå ut finns i den punkten.

9 Övriga frågor

9.1 Ulf vill att den som lånar kommitténs båt, en mini Buster, ska vara mer försiktigt, båten har setts hanterats på ett oaktsamt sätt. Boije tar kontakt med den person som lånat båten och tar upp hur båten skall hanteras och ansvaret kring båten. Beslutat blev att köpa in en bra båtvagn, Boije ansvarar för detta och båtvagnen får kosta max 3500 kr.

9.2 Stickan informerade att han slutar som båtplatsombud och webbansvarig senast den 1:a April. Den som tar över efter Stickan bör kunna hantera en databas som t ex Access och kunna administrera hemsidor.

9.3 Joakim undrar om vad vi egentligen äger i kommittén, Boije och Lars ordnar en inventarielista.

9.4 En diskussion om att höja insatsen på båtplatserna för att kunna finansiera nybyggnationer och reparationer hölls. Beslutat med resultatet 5 mot 4 blev att insatsen skall höjas till 10 000 kr per plats oavsett storlek och hamn från och med 2012.
Efter mötet inkom en protest mot beslutet från Joakim. Joakim vill även ha en bra förklaring till beslutet för att kunna redovisa till sin båtklubb.
Som tidigare tagits upp under punkt 8 kan ett sådant beslut inte tas direkt av styrelsen utan att ha förankrat det i båtklubbarna som är medlemmar i hamnkommittén. Även detta beslut tog tillbaka under mötet i Dvärset och Beslutat blev att förslagen skall skickas ut till klubbarna för kommentarer och diskussion.
Den information som skall gå ut till klubbarna är enligt beslut från mötet i Dvärset - förslag på höjning av insats med 10000:- för nya 1:a handskontrakt för år 2012 oavsett båtstorlek (gamla kontrakt är ej berörda av detta) detta pga utbyggnad 1 helt ny brygga samt helrenovering av brygga 3 det finns omfattande underhållsbehov i Frösöhamnen samt att vi vill även ha kvar kapital för en möjlig utbyggnad av Östersundshamnen om kommunen avyttrar ångaren Thomeé. Bara den nya bryggan på Frösön beräknas kosta ca 400000:-, samt att vi vill försöka bibehålla de låga årliga avgifterna vi har idag.
Respektive båt klubb skall informeras snarast och lämna svar till hamnkommitte´n senast 17december

10 Åtgärdslistan

Åtgärdslistan reviderades och följande besluts togs.

-Beslutat att fixa grinden till brygga 3, offerter behövs tas in.

-Beslutat att erbjuda 1:a handskontrakt till personerna som byggt och använt provbryggan under säsongen till den nya insatsen 10 000 kr minus 3000 för material, tot 7000 kr. Eftersom beslutet om insatserna tagit tillbaka får detta beslut tas vid senare tillfälle när frågan om insatserna fastslagits.

-Beslutat blev att ta bort möjligheten till dubbelavgift istället för en insats på 1:a handskontrakt.

11 Nästa möte
Nästa möte blir i Dvärset söndag den 27:e november kl 15:00

12 Mötets avslutade
Erland avslutade mötet

Ordförande: Sekreterare:

Erland Larsson Mats Hall

Länk till Aktivitet och investeringsplan

 

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup