Elförbrukning

Styrelsen har reagerat på att elförbrukningen är relativit hög. Vi använder ju inte varvet och klubbstugan speciellt mycket under vintertid. Allt tänkbart står på spar låga för att få ned kostnaden.

elmätare
Medlemmar som står på varvet får inte under några omständigheter koppla till värme, avfuktare eller annat som drar onödigt med ström under perioden på varvet. Laddning / underhållsladdning av batterier är OK, men inga strömslukare.

Vänd er till varvschef Martin om ni behöver köra något tillfälligt.

Kablar till båtar med sådant rycks ur

/styrelsen

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup