Från Kungsgårdsviken

Info från Kungsgårdsviken

Inbjudan till båtens dag i Kungsgårdsviken

 

Lördag den 29 juni planeras för båtens dag i Kungsgårdsviken. Tanken är att vi ska ha öppet hus för allmänheten i båtarna och erbjuda kortare segel och motorbåtsturer för de som är intresserade.
Under dagen är tanken också att visa upp olika former av båtsport, trollingfiske, kanoting mm.
Den nya hamnföreningen hoppas vi är på plats för att svara på frågor angående tillgång och planer för hamnarna.
Vi avser också att bjuda in ett antal leverantörer med båttillbehör i sortimentet samt våra samarbetspartners.
Det kommer också att erbjudas försäljning av mat och dryck.
Vi känner att det är viktigt med förankring i klubbarna och önskar att ni går ut med information så snart som möjligt. Frivilliga att utföra provturer tas tacksamt emot.

 

INFORMATION FRÅN KUNGSAN nr 1 2013
www.kungsgardsviken.se

Säsongsavgiften
Vi vill framföra vår tacksamhet till medlemmarna som genom inbetalning av säsongsavgifter mycket starkt bidrar till att vi kan bibehålla och utveckla anläggningen.
Utan denna grundbult så skulle det inte gå. Vi arbetar med sponsorer eller som vi hellre säger –partners, men det är inte lätt i dessa tider.

Så än en gång stort tack…med förhoppning om att ni fortsätter stödja er själva.

Vi har en mycket bra sammansatt driftgrupp som borgar för att det åtminstone inte fattas idéer och drivkraft. Vi har organiserat oss genom att fördela ansvarsområden och en bättre ekonomikontroll. Vi har fått nya medlemmar genom Berit Runudde, Anders Danielsson och Per Knutas, alla medlemmar finns på hemsidan.
Vi har en diger lista av åtgärder för att förbättra anläggningen som vi arbetar efter och det känns väldigt stimulerande. Det har redan varit lite möten i gruppen för att starta upp året och planera säsongsstart 1 Juni.

Hemsidan kommer vi att försöka hålla uppdaterad bättre och ni kan redan nu kolla i den. Har ni idéer på uppslag eller saker ni vill publicera kontakta Micke H eller Erland så ordnar vi det.

Nu till lite behov av stöd från klubbarna:

STÄDDAG 28/4 kl.12-17
Vi skall städa av anläggningen, kapa lite grenar, slänga skräp, riva i Fjöset och bygga maj-brasa. Vi bjuder på korv och dryck, kom i oömma kläder och handskar.

Bryggiläggning 25-26/5 tar F4 båt och driftgruppen hand om.

Mikael Henriksson/ Driftgruppen.

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup