Information från Z-båt

Z-båt informerar om verksamheten framöver och bjuder in till informationsmöte om Verkön.

 Hej på er alla båtägare och andra med anknytning till sjölivet runt om i Jämtland.

Jag heter Torbjörn Rinzén och skriver till er som representant för den nya styrelsen i Z-Båt i Jämtland för att bjuda in till ett speciellt och viktigt möte nu nästkommande måndag, den 24 juni klockan 18.00 på Clarion.

Jag vill redan i början på detta brev be er att distribuera detta brev till era medlemmar, till era nätverk och till personer ni tror skulle vara intresserade av innehållet i detta brev.

Det händer en massa saker nu i och kring Storsjön, vilket känns verkligen positivt, det blir nog en spännande sommar.

Men som alltid när det sker någonting nytt, så föds det en massa frågor och så länge frågorna hänger i luften så skapas det osäkerhet och då börjar rykten och spekulationer ta fart. Detta har nu blivit fallet med en av våra pärlor i Storsjön, Verkön och Verkö slott.

Östersunds Kommun har nu kommit överens med entreprenören Per-Åke Wahlund, som driver en gruppering företag med Sir Winston och Upstairs i spetsen, om att han nu tar över Verkön och skall driva den som en kommersiell verksamhet. Han är redan i full gång med byggande och renoveringar och kommer att öppna för gäster den 2 juli.

Som ordförande i Z-Båt har jag blivit tillskriven av ett antal båtägare som vill få klarhet i ett antal frågor som man är oroade över.

Två viktiga frågor som behöver få svar är

  • På vilket sätt kommer vi båtägare att kunna nyttja Verkön, som gäster till restaurangen men också som övernattande gäster. Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra?
  • Den andra viktiga frågan handlar om den bastuanläggning som vi båtfolk en gång i tiden tog till Verkön, som kommunen sedan har renoverat. Vad händer med den? Hur kan vi komma fram till någonting klokt som gagnar alla?

Självklart är det så att frågorna hänger ihop.

Som vanligt så handlar mycket osäkerhet på bristande information och bristande dialog, från en eller flera parter. För att nu råda bot på detta, och för att alla ska känna att de har rätt information att basera sitt tyckande och agerande på så har vi nu lyckats få till ett möte, där Per-Åke Wahlund ger en presentation om vad han har för planer och där han kan svara på frågor. Kommunens Mark och Exploateringskontor kommer också att närvara med tjänsteman/män och eventuellt med någon ansvarig politiker. De kommer att svara på hur man tänkt när man kommit fram med den här lösningen och vad det betyder för kommunen.

J/H Turism med projektet Destination Storsjön kommer också att närvara då detta är en viktig fråga för vår destination samt ser oss Båtfolk som en viktig samverkanspartner i nu och framtida allehanda aktiviteter och projekt.

För att vi skall kunna utvecklas så krävs det att vi alla samverkar, Båtfolket, kommunen, J/H och alla entreprenörer som på ett eller annat sätt jobbar runt om i länet, med Storsjön naturligtvis i denna fråga i fokus. Vi får alla acceptera att vi kan ha olika åsikter i frågor, men genom dialog så kan man komma långt. Det är därför viktigt att detta möte, hålls i en god ton. Det kommer säkert att finnas kritiska frågor, men genom att ställa dem och svara på dem i god ton, så jobbar vi gemensamt mot en utvecklande miljö där vi kan stärka Storsjön och Jämtland både för oss som bor här och som destination.

Vi har bokat upp en lokal på Clarion vid Stortorget på måndag den 24 juni klockan 18.00.

För att vi skall kunna planera för rätt lokal så är det viktigt att du anmäler ditt närvarande senast måndag klockan 12.00

Vid frågor och för anmälan till mötet, kontakta mig gärna via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nedan beskriver vi lite mer om vad Z-Båt är för förening och vad vi vill åstadkomma. Tillsammans kan man flytta berg, det blir mer plats för båt då :-)

Väl mött på måndag

Styrelsen i Z-Båt genom Torbjörn Rinzén

Ps: Skicka detta gärna vidare till de du tror kan ha ett intresse

Information om "nya" Z-Båt

Z-Båt har i sina stadgar att verka för utvecklingen av båtlivet i länet och vi är några stycken som bestämt oss för att ta ett rejält tag om arbetet för att föra det i rätt riktning.

Det finns mycket gjort av många och vår ambition är att ta till vara på det, förädla och ta det mot nya mål.

För att vi skall lyckas med detta på rätt sätt är det viktigt att vi får en så bred uppslutning som möjligt. Det gäller inte bara att vi får en bra uppslutning rent geografiskt, det vill säga de olika båtföreningarna runt om i länet, det gäller också att vi får uppslutning av alla de olika föreningarna som verkar på sjöarna, som kanotister, trollare osv.

Vårt mål är att vi skall få till en så bred uppslutning som möjligt för att vi också skall få till ett arbete som gynnar och utvecklar för oss alla på ett bra sätt och för en bred gemenskap.

Just nu håller vi på att formera den "första" styrelsen, som kommer att verka fram tills vi gemensamt format hur det skall se ut och fungera framåt. Vårt mål är att då genomföra ett extra årsmöte för att sätta den struktur vi gemensamt bestämmer. I styrelsen sitter representanter från ett flertal föreningar, men målet är att de allra flesta skall se nyttan med att samverka och vilja vara med. Om ett år vet vi svaret på om vi lyckats...

Lite grundläggande information

Om vi börjar nära vattnet och slutar i maktens korridorer...

Föreningarna

Vi är många som representerar olika föreningar runt om i länet och vi gör alla stora uppoffringar för att utveckla just vår förening. För detta arbete krävs ofta både kassörer, administratörer, styrelser, olika arbetsgrupper och så vidare. Alla som ansöker om "mjuka pengar" för sina investeringar till hamnar, bryggor och annat måste ha den kompetensen tillgänglig. Genom att samverka så kan flera funktioner kanske delas av flera och vi blir effektivare. Det skulle lätta på bördan att rekrytera in till det arbete som måste genomföras. Varje förening kanske inte behöver göra en separat ansökan, utan kan vara en del i en större...

Offentliga verksamheter

Vi vet alla hur svårt det ibland kan vara att lyckas få gehör av våra kommuner, men vi skall också veta att våra kommuner tycker samma sak, att det är svårt att få gehör från "sjöfolket". Och det är ju egentligen inte så konstigt då kommunernas struktur kan vara svår att se och strukturen på "sjöfolket" ännu svårare.

Om vi gör vår hemläxa och strukturerar oss, så blir det lättare för oss att samla all information om kommunernas struktur på ett och samma ställe, och det blir enklare för kommunerna att komma i kontakt med oss. Genom att tydliggöra förenklar vi kommunikation och det borde rendera i att fler möjligheter realiseras.

Det finns rätt många olika möjligheter till "mjuka pengar" som kan användas till olika investeringar, i både hårda och mjuka som bryggor, tank stationer och utbildningar.

Nationellt

Vilken påverkan har vi från länet på vad som sker på nationellt plan gällande det som har med sjön att göra, och vilka möjligheter tar vi till vara på som ges från nationellt plan? Vatten är vatten, även om det kan vara sött eller salt, och det gäller att öppna upp gränserna.

Visst skulle det vara roligt om vi lyckades öppna upp gemenskapen så att vi inte är som en isolerad ö, vi från detta län. Det skulle ju vara roligt om det kom några båtar på släpvagn och lades i och utforskade våra vatten, och det skulle ju också vara roligt om vi gjorde samma sak.

Vi har alla mycket att lära från varandra, och vår ambition är att vi skall sörja för att detta skall bli av framöver.

Avslutningsvis

Detta var många ord, och det gäller att nu också se till att utvecklingen går framåt. "Det är vad du gör som hörs, inte vad du säger" är ett bra ordspråk.

Den nya styrelsen i Z-Båt vill gärna följa detta ordspråk, men vi behöver uppslutning från så brett register som möjligt av de som känner sig manade.

Styrelsen i Z-Båt

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup