Kandidater

OM DU HAR MÖJLIGHET ATT STÄLLA UPP OCH KÄNNER ATT DU KAN TILLFÖRA FÖRENINGEN NÅGOT; NOMINERA DIG SJÄLV!

ANNARS STÅR ÖMK SNART UTAN STYRELSE, SUPPLEANTER, VALBEREDNING! 

Kandidera eller nominera snarast!

OBS! Anmäl ditt intresse till valberedningen.

Valberedningen 2015

Anneli Malmberg Englund: 070-310 69 48

Fia Mårtensson: 070-664 62 00

Mats Nyström: 070-333 06 28

 

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup