Inbrott!

 

”Hade du inbrott i din båt på ”Varvet” häromveckan? Polisen har beslagtagit stöldgods och återlämnat en del till ÖMK. Från onsdag (14/5) finns Benke på ”Varvet” och återlämnat gods kan återfås mot beskrivning.”

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup