Båthus

År 2007, Styrelsen har under en period diskuterat att bygga ett båthus längs hela Lugnviksvägen. Vi har blivit lovade att få en stor mängd bra takplåt som skulle räcka till ett skjul av denna storlek. Det skulle innebära att vi får plats med fler båtar under tak samt att varvet skulle bli "snyggare".

Så här skulle nya båthuset kunna se ut! Denna skiss är ritad med bedömd maxbredd om 4,5 m och maxhöjd om 4,5 m per fack. Det kan man ju naturligtvis ändra för att få en optimal byggnad.

Diskussion om hur detta skulle kunna projekteras sätter igång efter nyår. Ni som är intresserade av att delta eller har intresse att komma in under tak kontakta Kurth Wikström eller Tom Mortensson. 

=============

År 2019, 12 år senare utfördes en första ettapp i regi av klubben, bestående av ett arbetslag på 8 personer som också gick in med en egen insatsbetalning i byggnaden. 

Projektet utmynnade i en stor byggnad uppförd på plintar och konstruktion bestående av limträbalkar och plåt. Den första etappen rymmer 8 st stora båtar. Detta koncept ligger även till grund för att kunna ansluta med en fortsatt etapp 2 i samma konstruktion. Vilket kan ske när medel och intresse finns för att fortsätta detta projekt. 

=============

 

OMK

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup