Viktiga datum på varvet

Detta är datumen för sjösättning, upptagning & städdagar på årsmötet!

Städdagar

Alla som har sin båt liggande på varvet gör minst en arbetsdag under året. Utebliven arbetsdag debiteras den enskilde på årsfakturan om man inte meddelar varvschefen att man har förhinder. Telefon till Benke hittar du under kontakter. Datum för städdagar på varvet kallas av Varvschef och Stugfogde på Rönningen.
Kallelse till berörda sker per post/SMS.

Vid torrsättningen måste vi ha två flaggvakter på var sida om vägen för att stoppa och övervaka trafiken. Dessutom personal som stöttar traktorföraren vid koppling/losskoppling av vagnar. Isättning och upptagning

Anmäl er direkt till traktorföraren på varvet så flyter allt lättare!!! OBS att avgiften ska vara betald innan sjösättningen.

Sjösättningsdag Reservdag
Lördag  -
Lördag  -

 

 Upptagning Reservdag
Lördag 24/9 -
Lördag 15/10  
- -

Reservdagen är bara om det är för dåligt väder för ordinarie dag.

Anmälan senast dag innan till varvschefen

 

Då är det svårt att veta vilka vagnar som står på planen SKA ni skriver era namn med en tuschpenna någonstans på vagnen, så vi tar rätt vagn vi upptagningen!

Dessutom ska efter sjösättning allt täckningsmaterial packas i ordning och läggas på vagnen. Allt material som "ligger och skräpar" återfås mot beskrivning på Gräfsåsen!


Som vanligt påminner vi om säkerhet när det gäller vagnarna! Kolla luft, dragstänger, styrning, mm!

Som tidigare år så kräver styrelsen att de som fått båten torrsatt skall stanna kvar och hjälpa till, tills alla båtar är uppe! Detta gäller EJ vid sjösättning!

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup