Protokoll från styrelsemöte 2009-10-08

Protokoll från styrelsemöte nr 6, ÖMK - Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-10-08

Närvarande: Bengt Svelander, Hans Johansson, Kurth Wikström, Sylvia Karlsson, Edvin Staffansson, Tord Bjurström, Lars Eriksson, Mats Englund, Johnny Olofsson, Björn Wikstrand, Lars-Göran Nilsson.

1.  Från föregående möte skrevs inget protokoll på grund av för få deltagare.

2.  Medlemsärenden: Ett antal nya medlemmar har inkommit, flera av dem är kanotister. Ulf "HD" Johansson, Körfältet, har gått ur klubben och medlemsavgiften betalas tillbaka.

Beslut togs idag av styrelsen angående varvsavgifter för kanotisterna, som blir 200 kronor/båt och år.

3.  Inkommande ärenden: Sylvia redovisade inkommande post. Vatten- och elavläsning har gjorts. Medlemsavgifterna redovisades.

4.  Varvet: Klubben köper Sven-Erik Larssons båthus för 3000 kronor.

5.  Rönningen: En arbetsdag planeras till våren. Stugan är klar för vinterförvaring. Beslut tas idag om att glasa in altanen och Lars Eriksson håller i planeringen av detta, inkl inköp o dyl.

6.  Ang nytt båthus: Björn redovisade "Båthusgruppens" nuvarande lägesrapport. De har tagit fram två olika alternativ, båda förslagen hamnar på över en miljon kr. De fortsätter att jobba med detta projekt och undersöker även ett annat objekt.

7.  Öriga frågor: Johnny redovisade från Hamnkommitténs arbete.

Styrelsemötet i november ställs in och nästa möte blir den första helgfria tisdagen i december, den 2 december.

    Ordförande                                                              Sekreterare

    Kurth Wikström                                                        Tord Bjurström 

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup