Protokoll från styrelsemöte 2008-11-10

Protokoll från extra möte, ÖMK - Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-11-10

Närvarande: Edvin Staffansson, Lars Eriksson, Hans Johansson, Tord Bjurström, Johnny Olofsson, Magnus Herrström,  Tore Andersson, Anders Möller, Micke Ljungberg, Lars-Göran Nilsson, Jan Karlsson-Lubell, Kenth Lindberg, Björn Wikstrand.

1. Diskussion angående nya båthuset och frågor kring detta. Olika förslag diskuterades.

Hans Johansson får i uppdrag att kontakta rivningsfirman som skall ta ner takplåten och höra om de kan lägga plåten i snygga högar för att underlätta transporten hit till klubbstugan, ÖMK. Lars Eriksson får i uppdrag att kolla upp transportkostnaderna för detta.

Magnus Herrström får i uppdrag att kolla upp med Segelsällskapet om deras nya bygge för att eventuellt få nya uppslag till vårt eventuella nybygge.

Ordförande vid detta möte:                                                         Sekreterare:

 

Lars Eriksson                                                                             Tord Bjurström

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup