Protokoll från styrelsemöte 2008-12-02

Protokoll från månadsmöte, ÖMK-Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-12-02

Närvarande: Kurth Wikström, Sylvia Karlsson, Tord Bjurström, Lars Eriksson, Janne Karlsson-Lubell, Tore Edenteg, Björn Wikstrand, Sören Persson.

1. Föregående protokoll tas upp i januari 2009 på grund av datorproblem.

2. Medlemsärenden: Inga nya ärenden.

3. Inkommande ärenden: Vi gick igenom en inkommande post, inbjudningar, reklam mm.

4. Ekonomi: Kassör Sylvia Karlsson redovisar angående ekonomin som är fortsatt god.

5. Övriga punkter: Fortsatta diskussioner angående nytt båthus.

Ordförande                                                           Sekreterare

Kurth Wikström                                                      Tord Bjurström

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup