Protokoll från styrelsemöte 2009-02-03

Protokoll från styrelsemöte, ÖMK, Östersunds Motorbåtsklubb, 2009-02-03

Närvarande: Kurth Wikström, Edvin Staffansson, Sylvia Karlsson, Johnny Olofsson, Lars-Göran Nilsson, Tord Bjurström.

1. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

2.  Björn Wikstrand har kollat upp med kommunen angående bygglov och kostnader för ett eventuellt  nytt båthusbygge, som han redovisade för styrelsen.

 Ordförande                                                   Sekreterare

Kurth Wikström                                               Tord Bjurström

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup