Protokoll från styrelsemöte 2009-04-07

Protokoll från styrelsemöte, ÖMK, Östersunds Motorbåtsklubb, 2009-04-07

Närvarande: Kurth Wikström, Tord Bjurström, Magnus Herrström, Sören, Mats, Lacka.

1. Tidigare protokoll

Inget tidigare protokoll att godkänna.

2. Medlemsärenden

En ny medlem har antagits. Mats Scott 

3. Inkomna ärenden

Inga

4. Rönningen

Den nya bryggan måste lagas. Andra kistan skall höjas.

5. Ekonomi

Sylvia var inte närvarande, men Lacka säger att det ser fortsatt bra ut.

6. Övrigt

Styrelsen tog beslut om att det fasta telefonabonnemanget skall avslutas.
Curt W ser till att detta blir gjort.

Ett modulbyggt 'framework' i aluminium finns till försäljning. Detta skulle kunna fungera utmärkt som ett nytt båthus med plats för 16-18 båtar.

Efter ett antal beräkningar av nockhöjden på detta hus (vi tackar Curt för en enastående uppvisning i praktisk matematik :-), så upptäcktes att höjden med råge överskred det värde på 6m som kommunen tillåter.

Styrelsen beslutade därför att inte lägga mer tid på detta alternativ.

 

Ordförande                                                   Sekreterare

Kurth Wikström                                             Magnus Herrström

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup