Protokoll från styrelsemöte 2009-10-07

Styrelesmöte Östersunds Motorbåtsklubb

 

Datum: 2009-10-07

Plats: Varvet

Närvarande
Kurth Wikström
Goliat
Mats Englund
Kent
Sylvia Karlsson
Lars Eriksson

1. Föregående protokoll
Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor
En genomgång av obetalda avgifter visar att Micke Ljungberg och Ove Törnqvist inte har betalt medlemsavgiften. Lacka tar kontakt med dessa. Övriga medlemmar som ej har båt på varvet samt inte betalt avgiften stryks som medlem.

Istället för att kajaksällskapet skall betala medlemsskap och uppläggningsavgift på totalt 500 kr så föreslås att de betalar en engångsavgift på 500 kr istället. Detta kommer att förenkla administrationen.

3. Inkomna ärenden
Vi har fått rapporten angående inbrottet på varvet 2009-08-07. Resultatet blev ett antal söderslagna fönster i klubbhuset. Inga resultat i polisens efterforskningar så de kommer att avvakta med att agera tills tips eller andra uppslag kommer till polisens kännedom.

4. Varvet
Beslut tas på att klubben kommer att efter hand lösa in alla båthusen och kommer att ha förtur vid försäljning av dessa.

Stig Jämtheds båthus är inköpt av klubben eftersom Stig har beslutat att lämna klubben.

Förslag på nytt inpasseringssystem på varvet. Nycklar och lås byts ut mot samma system som i hamnen. Mats kollar möjlighet till detta samt kostnaderna med Edwin till nästa möte.

Arbetsdagen: Lacka beställer en 22 kubikmeters container till arbetsdagen. Den bråte vi samlade ihop i våras skall slängas, det skall röjas mellan båthusen, kontoret skall städas och en hel del övrigt.

5. Rönningen
Inte mycket att rapportera. Bojarna är uppe, båtarna uppdragna. Utemöblerna skulle behöva vändas på samt några småsaker fixas innan vintern sätter in.

6. Ekonomi
Fortsatt god ekonomi i klubben. Beslut tas på att vi byter bank från Nordea till Swedbank. Detta kommer att innebära att vi endast kommer att ha bankgiro i fortsättningen och bankgironumret kommer naturligtvis att förändras. Pass upp på detta vid inbetalningar av avgifter e.t.c.

Vid behov kommer handkassa att att anordnas av kassören för att underlätta diverse inköp vid olika aktiviteter. Redovisning av kvitton enligt gällande praxis.

7. Övrigt
Ny båtuppställningsritning är framtagen av sekreteraren och kommer att sättas upp på anslagstavlan.

Traktorns bromsar behöver en översyn. Lacka och Goliat kollar detta.

Johnny Olofsson kommer fortsättningsvis vara ÖMK:s representant i Storsjöns sjöråd.
Björn Olofsson tar Johnnys plats i hamnkommitén.

Mötet förklaras avslutat.

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup