Protokoll från styrelsemöte 2009-11-01

Styrelsemöte Östersunds Motorbåtsklubb

 

Datum: 2009-11-01

Plats: Varvet

Närvarande

Kurth Wikström
Sylvia Karlsson
Mats Englund
Kent Lindberg
Magnus Herrström
Lars Eriksson
Goliat
Thomas Borg
Johnny Olofsson

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

Inga.

3. Inkomna ärenden

Inga.

4. Varvet

Stig Jämtheds båthus är inlöst av klubben för 3000 kr. Detta kommer att vara normgivade för kommande inlösen av båthus.

För att förtydliga beslutet om inlösen av båthus som togs vid förra styrelsemötet gäller följande...

1. Båthus som blir vakanta kommer att inlösas av båtklubben.

2. Enhetspriset 3000 kr kommer att gälla vid inlösen.

3. Uthyrning av inlösta båthus kan bli aktuellt. Hyran kommer att beslutas senare. 

5. Rönningen

Altantak och vindskydd skall stöttas. Goliat och Englund fixar detta.

6. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi i klubben.

7. Övrigt

Johnny Olofsson visade upp förslag på ny brygga vid Åstorpet.

Mötet förklaras avslutat.

Nästa möte 2010-01-12

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup