Protokoll från styrelsemöte 2010-01-12

Datum: 2010-01-12

Plats: Varvet

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Kent Lindberg Ja
Kassör Sylvia Karlsson Ja
Sekreterare Magnus Herrström Ja
Vice sekreterare Björn Olofsson
Nej
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Ja

Övriga

Goliat

 

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

Inga.

3. Inkomna ärenden

Inga.

4. Varvet

Inget nytt.

5. Rönningen

Inget nytt.

6. Ekonomi

Bokföringsåret 2009 avslutat och avstämt. Fortsatt god ekonomi i klubben.

7. Övrigt

- En fråga om deltagande i en kurs rörande båtförarbevis är utskickat till alla som har mail registrerat.

- Valberedningens arbete har startat och pågår. Styrelsen vill ha en lägesuppdatering på nästa styrelsemöte.

- Förslag till att tillsätta en ny post i styrelsen..., 'Registrator'. Denna post skall handha bl.a medlemsregister och hemsida.

- Förslag på på höjda årsavgifter inför 2010. Motiveringen till detta är att bygga kapital för framtida projekt samt underhåll av varvet, Rönningen och dess inventarier.

- Medlemsavgift höjs från 300 kr till 500 kr.
- Plats på plan höjs från 650 kr till 1000 kr.
- Båthus höjs från 850 kr till 1200 kr.
- Avgift för hyra av båthus i andrahand föreslås till 1500 kr.

- Årsmötet bestäms till 2010-03-02

8. Mötet förklaras avslutat.

9. Nästa möte 2010-02-02

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup