Protokoll från styrelsemöte 2010-05-04

Datum: 2010-05-04

Plats: Varvet

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
     Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Kent Lindberg Ja
Kassör Sylvia Karlsson Nej
Sekreterare Magnus Herrström Ja
Vice sekreterare Elisabeth Wikström Nej
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Ja

Övriga

Goliat
Tore
Björn Olofsson
Annelie Malmberg
Anders Möllner

 

 

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

Inga.

3. Inkomna ärenden

Sebastian Nilsson har blivit debiterad för plats på plan, men skall bara betala medlemsavgift. Lacka ger uppgifterna till Sylvia.

4. Varvet

- Verkstadsboden skall färdigställas
- Belysning, vatten och el skall dras in på plan. Detta görs på arbets/städdagen
- Plåten skall fixas
- Björn fixar kabel
- Lacka fixar vattenbitarna.

5. Rönningen

Bryggan skall fixas. Andra kistan på andra bryggan har kantrat. Goliat styr upp detta.

6. Ekonomi

Inga frågor. Sylvia ej närvarande.

7. Övrigt

- Invigning Åstorpet 2010-06-27
- Arbetsdag 13/5,  09:00-15:00
- Punktering på traktorn. Lacka kontaktar Försö Gummi.

8. Mötet förklaras avslutat.

9. Nästa möte tisdag 2010-06-08

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup