Protokoll från månadsmöte 2010-08-21

Datum: 2010-08-21

Plats: Rönningen

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Kent Lindberg Nej
Kassör Sylvia Karlsson Ja
Sekreterare Magnus Herrström Nej
Vice sekreterare Björn Olofsson
Ja
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Ja

Övriga

Anneli & Mathias Malmberg, , Helene Olofsson, Tord Bjurström, Helene Eriksson, Hans Johansson, Kerstin Ritter Wikström, Thomas Rönning, Tom & Annica Mortensen, Monica Granli, Martin Hägglund, Anna Edbladh, Irene Rönning, Lars-Göran Nilsson, Margareta Larsson, Nicklas Winterqvist, Anders Möller, Göran Olsson, Erland Larsson, Johnny Olofsson, Lars Eriksson, Jan Carlsson, Peter Bledkov.

Ordförande Kurth välkomnade oss till mötet. Styrelsen gladdes åt att så många kunde komma på mötet och har en önskan att så många medlemmar som möjligt kommer på månadsmötena och gör sin röst hörd och tycker till. Nästa möte tisdagen den 7 september kl 19.00. Plats : Varvet

 

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

I dagsläget har vi 151 medlemmar/ familjer. Det har varit en del frågor och diskussioner kring höjningen av medlemsavgiften och om pengarna går till varvet eller till Rönningen. Det är vårt att specificera exakt på kronan hur pengarna fördelas mellan varvet och Rönningen. Men det görs ständigt inköp och förbättringar på Rönningen och en ökad fatighetsskatt finns också att ta hänsyn till.

3. Inkomna ärenden

Bara enklare ärenden.

4. Varvet

Lars Lacka Eriksson informerade om läget på varvet. 5-6 st står i kö och önskar komma in på varvet. Vatten och lyse samt grusning av plan är uppskjutet till nästa år.

Hur gör vi med grusplanen, ska vi grusa den? Om inte så måste vi ordna klippschema under höst och sommarmånaderna.

Verkstaden måste göras i ordning Hans Johannson & Lars "Lacka" Eriksson är ansvariga för att det blir utfört.

På kommande månadsmöte i Oktober ska det göras en plan med prioriteringsordning på de arbeten som ska utföras på varvet. Styrelsen har fått påbackning av medlemmar som tycker att arbetsdagarna är ostrukturerade och att det är verkningslöst om inte avgift tas ut på de som inte genomför arbetsdagar. Styrelsen lovar bättring.

5. Rönningen

Akut är brygga 1 som får sätningar varje vår. Här behöver vi förstärka stenkista. 5-10 personer behövs runt april månad 2011. Tord Bjuström sammankallar folk till arbetsdag.

Många har önskemål och idéer om förbättringar på Rönningen men alla idéer kommer inte fram så kom på månadsmöte och tyck till och lämna in förslag.

6. Ekonomi

Sylvia Karlsson meddelade att klubbens ekonomi är god. Många har missat betalning, skärpning! Kolla om du betalat din avgift.

7. Övrigt

Erland Larsson informerade att styrelsen måste meddela att Jan Kallin har hand om Östersund & Frösö Hamnkommittes räkenskaper i år.

Erland meddelade också att Hamnkommitten inväntar beslut om att få bygga 1-2 nya bryggor på Frösön.

8. Mötet förklaras avslutat.

9. Nästa möte tisdag 2010-09-07

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup