Protokoll från månadsmöte 2011-04-05

Datum: 2011-04-05

Plats: Varvet

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Anneli Malmberg-Englund Ja
Kassör Sylvia Karlsson Ja
Sekreterare Magnus Herrström Ja
Vice sekreterare Björn Olofsson Nej
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Ja

Övriga

Goliat
Tore

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

Inga.

3. Inkomna ärenden

Inga.

4. Varvet

Inget.

5. Rönningen

Inget.

6. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi.

7. Övrigt

- Sjösättningsbryggan bör höjas 2dmArbetsdag 13/5,  09:00-15:00
- Uppdatera arbetsdagar samt sjösättning på webben

8. Mötet förklaras avslutat. Nästa möte tisdag 2011-05-03

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup