Protokoll från månadsmöte 2011-10-04

Datum: 2011-10-04

Plats: Varvet

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Anneli Malmberg-Englund Ja
Kassör Sylvia Karlsson Ja
Sekreterare Magnus Herrström Ja
Vice sekreterare Björn Olofsson Nej
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Ja

Övriga

Goliat
Kjerstin
Peter
Monica
Lars-Göran

Dagordning

1. Föregående protokoll

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE - Kurth har restpunkter sedan tidigare rörande nybyggnation på varvet.
72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE - Kolla föreningsarkivet för arkivering av klubbens historiska dokument.

2. Medlemsfrågor

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE - Anders Swartz och Mikael Ljungberg ligger efter med medlemsavgift och varvshyra.
72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE - Kurth kollar med båtunionen om hur klubben skall agera för att lösa problemet.

3. Inkomna ärenden

Inga.

4. Varvet

- 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Varvet kommer att vara fullbelagt i år, c:a 60 båtar. Det finns c:a 8 sökande i kön för uppställningsplats.
- 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Varmvattenberedaren skall stängas av efter ärtsoppetillställningen.

5. Rönningen

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Borden skall resas och grillarna skall rensas. Övrigt är klart.

6. Ekonomi

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Fortsatt god ekonomi.

7. Övrigt

- 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Magnus kollar colaautomaten
- 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Magnus kolla Mina Sidor på Jämtkraft. Sylvia mailar anläggningsnummer och kundnummer till Magnus.
- 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Antalet nycklar som är i omlopp bör kontrolleras och registreras. Arbetsgrupp bör tillsättas för att förnya  hanteringen och att den övertas av klubben. Vanliga kontra elektroniska nycklar e.t.c.
- 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Åtagande kring uthyrning av klubbens båthus bör förtydligas och skrivas in i stadgarna.

8. Mötet förklaras avslutat. Nästa möte tisdag 72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE 2011-12-06

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE

Kjerstin

Goliat

Lars-Göran

Monica

Peter

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup