Protokoll från månadsmöte 2011-02-01

Datum: 2011-02-01

Plats: Varvet

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Kent Lindberg Ja
Kassör Sylvia Karlsson Ja
Sekreterare Magnus Herrström Ja
Vice sekreterare Björn Olofsson Nej
Varvschef Lars Eriksson Nej
Klubbmästare Mats Englund Nej

Övriga

Goliat
Jan Carlsson-Lubell

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

Kurth har fått förfrågan om inträde i klubben från Mattias Starlander. Han behöver dock ingen plats på varvet.

3. Inkomna ärenden

Inga.

4. Varvet

- Lars eller Sören får kontakta Swartz rörande betalning av medlems och varvsavgiften.
- Lars får kolla Swartz, Edwin, Bosse, Micke Ljungberg (Skum), Benke rörande långliggaravgift.

5. Rönningen

Inget.

6. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi.

7. Övrigt

- Kontrollera klubbens försäkringar och jämför med Båtunionens klubbförsäkring.

8. Mötet förklaras avslutat. Nästa möte tisdag 2011-03-01 (årsmöte)

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup