Protokoll från månadsmöte 2011-08-20

Datum: 2011-08-20

Plats: Rönningen

Styrelse

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Anneli Malmberg Engluund
Ja
Kassör Sylvia Karlsson Ja
Sekreterare Magnus Herrström Nej
Vice sekreterare Björn Olofsson
Nej
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Ja

Övriga

Kjerstin Ritter-Wikström
Hasse Goliath och Heléne
Bengt Karlsson
Mats Englund
Martin och Anna Edbladh
Örjan Wikman
Mikko Schaeffer
Patrik och Karina Fröjd

 

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att ta upp från föregående möte.

2. Medlemsfrågor

Inga.

3. Inkomna ärenden

Några medlemmar har tillkommit under sommaren och några gått ur. Fortfarande totalt c:a 150 medlemmar.

4. Varvet

- Arbetet med lyset på varvet går framåt, elfirman kommer och installerar i september.
- Vi har problem med en varvsmedlem som inte sköter sig och denne kommer att uteslutas då han fått flera muntliga varningar.
- Kölistan in till varvet bör ses över och det behövs en översyn av  lediga båthus. Vilka  båtar kan komma in i befintliga lediga båthus och hur  löses  de nya båthusen in framöver  för de som beviljas att bygga nya ? Martin, Lacka och Kurt träffas på varvet måndagen den 29 augusti kl 18.00 för fortsatta diskussioner.
- Inför årsmötet vill Lacka att vi tittar över varvschefens arbetsuppgifter  kring vad som ska ligga på varvschef och vad som ska ligga på  stugfogdarna.
- Det har varit en del oroligheter på varvet i sommar och det har varit si och så med tillsyn. Vi får alla hjälpas åt.
- Vi har en del ÖMK-pärmar som vi tror kan vara intressanta för föreningsarkivet, Anneli tar på sig att kontakta dom och höra om intresse finns att överta dessa.
- Arbetsdag varvet 9 oktober samtliga kallade.

5. Rönningen

- Förråd och vedbod har städats och en förslagslåda har satts upp utanför stugan.
- Sly har röjt med den nyinköpta grästrimmern . Trimmern förvaras på varvet och tas ut på Rönningen vid behov.
- Beslut togs att en förbandslåda ska köpas in till Rönningen och Varvets låda ska uppdateras.
- Brygga 2 ska ses över, plank ska bytas ut.
- Önskemål om fönster på långsidan i klubbhuset. Örjan kollar upp via någon kontakt i Danmark med fartygsskrot vad fönster kostar.
- Önskemål om skjutdörr ut mot altan. Kurt kollar kostadsförslag.
- Vi behöver se över skyddsutrustning  till motorsåg( Hjälm, byxor, hörselskydd ) Stugfogde kollar.

6. Ekonomi

- Sylvia meddelar att ekonomin är god och att det fortfarande finns de som inte betalat  varvsavgiften.
- Fortatt hög elkostnad på varvet

7. Övrigt

Inget under punkten övrigt.

8. Avslutning och surströmming

8. Mötet förklaras avslutat.

9. Nästa möte tisdag 2010-06-01

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup