Protokoll från månadsmöte 2012-05-12

Protokoll Styrelsemöte ÖMK

 

Datum: 2012-05-12

Plats: Varvet

Styrelse

 

      Uppdrag   Ledamot   Närvarande
  Ordförande   Kurth Wikström   Ja
  Vice ordförande   Anneli Malmberg-Englund   Ja
  Kassör   Sylvia Karlsson   Nej
  Sekreterare   Magnus Herrström   Nej
  Vice sekreterare   Björn Olofsson   Ja
  Varvschef   Martin Hägglund   Ja
  Klubbmästare   Mats Englund   Ja

 

Övriga

 

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att föredra från tidigare protokoll

2. Medlemsfrågor

Inga

3. Inkomna ärenden

Inga

 

4. Varvet

Mötet diskuterade ett nytt låssystem för varvet. ÖMK har fått en offert från Låstjänst på ett nytt system. Efter genomgång beslöt mötet att uppdra åt Martin och Kurth att köpa in och planera för införande.

Värdet på inköpet kommer att uppgå till c:a 25000 kronor.

 

5. Rönningen

Inget

 

6. Ekonomi

Inget

 

7. Övrigt

Inga övriga frågor

 

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat

 

Nästa möte

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE

Kjerstin

Goliat

Lars-Göran

Monica

Peter

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup