Protokoll från månadsmöte 2012-04-03

Protokoll Styrelsemöte ÖMK

 

Datum: 2012-04-03

Plats: Varvet

Styrelse

 

      Uppdrag   Ledamot   Närvarande
  Ordförande   Kurth Wikström   Ja
  Vice ordförande   Anneli Malmberg-Englund   Ja
  Kassör   Sylvia Karlsson   Ja
  Sekreterare   Magnus Herrström   Nej
  Vice sekreterare   Björn Olofsson   Ja
  Varvschef   Martin Hägglund   Ja
  Klubbmästare   Mats Englund   Ja

 

Övriga

Jonny Olofsson

 

Dagordning

1. Föregående protokoll

Inget att föredra från tidigare protokoll (årsmöte)

2. Medlemsfrågor

 

En ny medlem. Nu totalt ca 130 medlemmar

 

 

3. Inkomna ärenden

Inga

 

4. Varvet

 

Martin köper in märkning som skall sättas fast på båtvagnarna. Totalt kostar det ca 750 kr plus kedjor för fastsättning.

 

Martin gör även en plan för slutförande av arbeten i baracken.

 

 

5. Rönningen

Inget

 

6. Ekonomi

Fastighetsskatten är betald

 

7. Övrigt

 

 

  • Listor med deltagande på arbetsdagar finns hos Kurt
  • Sökväg till årsmötesprotokoll anges på faktura.
  • Årsmötesprotokoll sätts upp på varvet och Rönningen.
  • Kurt gör underlag till faktura.
  • Anneli kuverterar och lämnar till Magnus som skickar ut fakturorna.
  • Kurt kommer med förslag om att han kan ställa upp som kassör om valberedningen hittar en ersättare till honom som ordförande.
    Valberedningen (Jonny) lovade att jobba med frågan.

 

 

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat

 

Nästa möte

72 544x376 Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE

Kjerstin

Goliat

Lars-Göran

Monica

Peter

En ny medlem totalt ca 130 medlemmar

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup