Protokoll från styrelsemöte 2009-02-04

Protokoll från Styrelsemöte nr 2, ÖMK - Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-02-04

Närvarande: Kurth Wikström, Hans Johansson, Edvin Staffansson, Tord Bjurström, Mats Englund, Anders Möller, Nisse Johansson, Sören Persson, Lars Eriksson, Göran Björk, Björn Wikstrand.

 1.  Lars Eriksson redovisade valberedningens jobb för styrelsen.

2.   Diskussion angående byggande av eventuellt nytt båthus i Göviken.

3.  Kurth Wikström har lämnat förslag på nya bestämmelser angående nya regler för varvet, beslut tas senare.

 

Ordförande                                                      Sekreterare

 

Kurth Wikström                                                 Tord Bjurström 

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup