Protokoll från styrelsemöte 2009-05-05

Protokoll från styrelsemöte nr 4, ÖMK - Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-05-05

Närvarande: Kurth Wikström, Sylvia Karlsson, Edvin Staffansson, Bengt Svelander, Hasse Johansson, Tord Bjurström, Marlene Sundfors, Mats Englund, Annelie Malmberg, Lars Eriksson, Kenth Lindberg. Björn Wikstrand.

1. Föregående årsprotokoll ändrades, punkten val av kassör, på grund av att banken krävde en omformulering.

2. Medlemsärenden: Det kommer en jämn ström med nyanmälningar till klubben. Klubben har fått samråd/underrättelse av Östersunds kommun gällande Östersunds Segelsällskaps flytt till Göviken. Klubben har fått en kallelse till Z-Båtförbunds årsmöte, den 22 maj -08.

3. Varvet: Bengt redovisade arbetet som gjordes på arbetsdagen den 4 maj.

4. Rönningen: Det har transporterats 4 st bojstenar, samt grillmaterial för kommande arbetsdag på Rönningen. Det kommer att bli en arbetsdag med bland annat gallring och vedhuggning. Berörda kontaktas personligen av Hans Johansson.

5. Ekonomi: Sylvia Karlsson redovisade nuläget för ÖMK:s ekonomi. Medlemsavgifter kommer in löpande.

6. Övrigt: Marlene Sundfors lämnade över alla pärmar med gamla uppgifter som har sparats innehållande medlemmar, kontakter med myndigheter mm som ÖMK har haft de senaste 40 åren.

Rivningen börjar närma sig av huset där takplåten sitter som skall till ÖMK. Kontakt skall tas med den firma som skall riva huset. Kostnad för nedtagning samt transport skall undersökas. Beslut måste ta senast vid nästa månadsmöte.

Ordförande:                                                                                      Sekreterare:

 

Kurth Wikström                                                                                  Tord Bjurström

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup