Protokoll från styrelsemöte 2009-06-02

Protokoll från möte nr 5 - ÖMK- Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-06-02

Närvarande: Hans Johansson, Edvin Staffansson, Kurth Wikström, Sylvia Karlsson, Lars Eriksson, Mats Englund.

1.  Föregående protokoll: Vid föregående möte överenskom styrelsen att ta upp detta vid dagens möte igen, angående plåten på Campus. Beslutas idag att ÖMK tar rätt på plåttaket på Campus. Hans Johansson kollar upp detta. 

2.  Medlemsärenden: En ny medlem har tillkommit.

3.  Inkomna ärenden: -

4.  Varvet: Arbetsdag på varvet kommer att planeras senare.

5.  Rönningen: Bojar är utlagda och fler skall sättas ut. Skifferplattor skall läggas ut vid bastuan och utemöbler skall införskaffas att ha utanför bastun. Lars "Lacka" Eriksson kollar upp angående skifferplattorna. Hasse Johansson samlar ihop ett gäng för arbetgsdag på Rönningen.

6.  Ekonomi: För utebliven varvshyra kollar Kurth Wikström och Sylvia Karlsson igenom detta och skickar påminnelser. Ekonomin fortsatt god enligt kassören Sylvia. Kurth tar upp med varvscheferna angående debitering och regler kring långliggare på varvet.

7.  Övrigt: Nästa styrelsemöte blir måndag den 1 september 2008.

Ordförande                                                                 Sekreterare

 

Kurth Wikström                                                            Elisabeth Wikström 

 

 

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup