Nyheter

Inbrott!

 

”Hade du inbrott i din båt på ”Varvet” häromveckan? Polisen har beslagtagit stöldgods och återlämnat en del till ÖMK. Från onsdag (14/5) finns Benke på ”Varvet” och återlämnat gods kan återfås mot beskrivning.”

Sjösättning 2020!

Hej alla ÖMK:are

 

Sjösättning är sker till följande datum: lördag 30/5 och lördag 13/6.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen 

Inbrott på varvet natten emot måndag 7/10

Ni som har båtar på varvet bör kolla så att inte ni med är drabbade. 

OBS! Båtupptagning 21/9 & 18/10 klockan 08:00

Vid frågor kontakta Benke varvschefen. 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup