Nyheter

Protokoll från Östersunds Hamnkommité

Denna artikel är ett utdrag ur Östersunds Hamnkommités möte den 24 November


Östersund Frösö Hamnkommitté 2011-11-24
Styrelsemöte

 

Protokoll
Närvarande: Johnny Olofsson, Erland Larsson (ÖMK), Stig Johansson, Rolf Boije (DBVF), Ulf Adsten, Mats Hall (SSS), Joakim Svedberg, Pär Åsgårdh (FBK), Lars Ericsson(ÖMK)
Adjungerade Stickan Hedblom

Möte i styrgruppsmöte för Kungsgår'n

Det händer en hel del i Kungsgårdsvikens gästhamn. Detta projekt drivs av en styrgrupp som egentligen knoppats av från utvecklingen av sjökortet "Storsjökortet" i en projektgrupp som kallades Sjörådet. Bägge dessa projekt har drivits med stöd från EU:s regionala fonder.

Utvecklingen av Kungsgår'n tar ett nytt tag under hösten/vintern för att stå klart under tidiga sommaren 2012. En driftgrupp kommer sedan att förvalta området på sikt. Det finns kontaktpersoner utsedda från båtklubbar anslutna till Svenska båtunionen (motorbåtar d.v.s ÖMK), Svenska seglarförbundet (Storsjöseglarna) och intressenter av båtlivet i Storsjön (Trollarna). Se visare på http://www.storsjokortet.info/

ÖMK kommer som ni ser att få ett datum för att tillhandahålla arbetskraft senare under hösten. Projekten med EU medel förutsätter att arbetstimmar avsätts för denna typ av projekt.

Mötesanteckningar

Här kommer mötesanteckningar från ett möte mellan Storsjöns sjöråd, Försvarsmakten och Länsstyrelsen!

ÖMK på Facebook

Från och med nu finns ÖMK på Facebook! Du hittar sidan genom att klicka i menyn till vänster! Mer funktioner kommer att läggas till på sikt!

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup